ราคาห้องพัก
» Standard double bed 650 บาท
» Deluxe double bed 700 บาท
» Deluxe twin bed 750 บาท
» Triple room bed 900 บาท
» Family Room 1,450 บาท

แบบห้องพัก

1 2 3 4
5 6 7 8

แผนที่

location